fzmf.net
当前位置:首页>>关于妆的组词的资料>>

妆的组词

妆,组词: 1、常规词 妆容。上妆。卸妆。妆点。古妆。试妆。妆饰。嫁妆。轻妆。乔妆。化妆。妆扮。素妆。艳妆。红妆。面妆。唇妆。眼妆。盛妆。新妆。薄妆。 2、成语 淡妆浓抹。淡妆轻抹。浓妆淡抹。乔妆打扮。乔妆改扮。妆聋做哑。愁眉啼妆。...

晨妆薄妆扮妆半妆梳妆试妆 上妆盛妆时妆妆大妆诬妆梳 妆光艳妆掩妆裛妆檀妆送妆 啼妆洗妆晓妆妆就妆裹妆镜 妆混妆掠妆孤妆台妆点妆喝 妆合妆饰妆銮妆严妆样妆儇 妆域催妆道妆额妆娥妆古妆 红妆减妆毁妆假妆嫁妆面妆 露妆蛮妆梅妆闹妆凝妆乔妆

妆,拼音:zhuāng 。(普通话只有一个读音) 靓妆 jìng zhuāng 妆奁 zhuāng lián 红妆 hóng zhuāng 化妆 huà zhuāng 嫁妆 jià zhuāng

弄妆、 村妆、 半妆、 妆样、 裛妆、 妆诬、 谢妆、 点妆、 妆束、 春妆、 妆镜、 妆点、 妆楼、 嫁妆、 新妆、 道妆、 檀妆、 浓妆、 化妆、 额妆、 妆盒、 毁妆、 靓妆、 露妆、 诈妆、 啼妆、 白妆、 妆孤、 蛮妆、 掩妆、 薄妆、 饰妆、 妆...

愁眉啼妆愁眉:使眉细而曲折;啼妆:轻轻地擦去目下的粉饰以作啼痕。形容妇女的妖态。 粉妆玉琢白粉装饰的,白玉雕成的。形容女子妆饰的漂亮或小孩长得白净。也用来形容雪景。 佛是金妆,人是衣妆指佛靠金子装点,人靠衣饰打扮。比喻人内里不足...

妆 不读zuang 应该是 [zhuāng] 而且只有这一个读音 妆组词 : 梳妆、妆饰、妆扮、靓妆、嫁妆、化妆、浓妆、卸妆、红妆、淡妆、妆奁、明妆、谢妆、妆殿、禽妆、毁妆、娥妆、半妆、古妆、妆晃、扮妆、点妆、妆么、妆鰕、调妆、妆銮、诈妆、炫妆、...

妆 拼音:zhuāng 释义: ◎ 修饰、打扮:化~。~饰。~点。 ◎ 供打扮用的物品,演员的衣装服饰:上~。卸~。 ◎ 女子出嫁时陪送的衣物:嫁~。 ◎ 修饰,打扮的式样:时~。古~。 总笔画是6笔 组词:化妆、妆饰、妆点、上妆、卸妆、嫁妆、时妆、...

将,jiāng 快要:~要。~至。~来。即~。 带领,扶助:~雏。扶~。~军。 将,jiàng 军衔的一级,在校以上,泛指高级军官:~领。 统率,指挥:~百万之众。

妆 [zhuāng] 1. 修饰、打扮:化~。~饰。~点。 2. 供打扮用的物品,演员的衣装服饰:上~。卸~。 3. 女子出嫁时陪送的衣物:嫁~。 4. 修饰,打扮的式样:时~。古~。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fzmf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com