fzmf.net
当前位置:首页>>关于韩非子《五蠹》什么成语的资料>>

韩非子《五蠹》什么成语

守株待兔 拼 音:shǒu zhū dài tù 意思: 株:露出地面的树根。原比喻希图不经过努力而得到成功的侥幸心理。现也比喻死守狭隘经验,不知变通。 来 自: 《韩非子·五蠹》记载:战国时宋国有一个农民,看见一只兔子撞在树根上死了,便放下锄头在树...

汗马功劳(hàn mǎ gōng láo) [释义]汗马:战马奔驰出汗。指将士立下战功。后指对事业的辛勤贡献。 [语出]《韩非子·五蠹》:“弃私家之事;而必汗马之劳;家困而上弗论;则穷矣。” [成语故事] 古时作战多用马。战马疾驰疆场,冲锋陷阵,每战都要...

构木为巢 钻燧取火 大禹治水

含义:《五蠹》是先秦说理文进一步发展的作品,可以反映出韩非文章的一般特点。作者举出了大量的事实,于对比中指出古今社会的巨大差异,论据充分,词锋锐利,推理事实切中肯綮。 【出处】:《韩非子·五蠹》 【作者】:韩非 【创作年代】:先秦...

《韩非子·五蠹》是韩非子的著作 五蠹( dù ),指当时社会上的五种人:(一)学者(指战国末期的儒家),(二)言谈者(指纵横家),(三)带剑者(指游侠),(四)患御者(指依附贵族私门的人),(五)工商之民。韩非曰:“此五者,邦之蠹也。”蠹,蛀虫。韩非认为...

第一段: 通过上古、中古、近古三个历史时期的不同情况而产生的不同办法来说明“圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备”的观点。 其目的在于批驳儒家学者“法先王”的保守主张,作为改革的理论依据。 从论证方法看,本段先列出上古有巢氏、燧...

《韩非子·五蠹》 【守株待兔寓言故事读后感】: 兔子在迅猛奔跑时触到树蔸(株指树蔸),折断脖子而死,只是偶然发生的事情。宋人却因此守候在树蔸旁边,希望再次捡到一只兔子。他没有想一想,那样乱跑乱撞的兔子不一定还会出现,即使还出现那样的...

目录 ●初见秦第一 ●存韩第二 ●难言第三 ●爱臣第四 ●主道第五 ●有度第六 ●二柄第七 ●扬榷第八 ●八奸第九 ●十过第十 ●孤愤第十一 ●说难第十二 ●和氏第十三 ●奸劫弑臣第十四 ●亡徵第十五 ●三守第十六 ●备内第十七 ●南面第十八 ●饰邪第十九 ●解老第...

《孤愤》 智术之士,必远见而明察,不明察不能烛私;能法之士,必强毅而劲直,不劲直 不能矫奸。人臣循令而从事,案法而治官,非谓重人也。重人也者,无令而擅为,亏 法以利私,耗国以便家,力能得其君,此所为重人也。智术之士明察,听用,且烛...

韩非子《五蠹》原文: 上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。民食果蓏蚌蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾玻有圣人作,钻燧取火以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fzmf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com